• OVĚŘENÍ SÍLY HESLA


V tomto panelu si můžete ověřit sílu a komplexnost Vašich hesel. Z hlediska maximální bezpečnosti by heslo mělo mít délku minimálně 8 znaků a mělo by obsahovat směs čísel, symbolů i malých a velkých písmen. Pravděpodobnost prolomení hesla významně zvyšují shodné znaky, rozhoduje i pořadí po sobě jdoucích znaků - dlouhé nevhodné heslo tak paradoxně může být zranitelnější, než kratší s vhodně promíchanými znaky. Je to z toho důvodu, že hesla jsou v databázích ukládána v zakryptované podobě jako tzv. hash (otisk), pro kryptování bývají využívány ireverzibilní algoritmy, které jsou bezpečné a rychlé, ale mají tu nevýhodu, že jednomu hashi může odpovídat více hesel. Pokud se tedy hacker dostane k dumpu databáze, má k dispozici pouze hashe - ty se lámou buď slovníkovými útoky (porovnávají se otisky běžných hesel - 12345, heslo, veslo... :-) nebo pomocí tzv. Rainbow Tables, u kterých jsou hesla obsahující po sobě jdoucí stejné znaky mnohem lépe dešifrovatelné. Použitý algoritmus se snaží tuto skutečnost zohlednit.
Ověření hesla je zcela bezpečné, probíhá lokálně ve Vašem počítači - heslo se tedy nikam nezasílá ani neukládá.
  OTESTUJTE VAŠE HESLO  
Zadejte heslo: zobrazit jako hvězdičky
Síla hesla:
0%
 
Charakteristika hesla:
příliš krátké
 
  ALGORITMUS VÝPOČTU ODOLNOSTI  
PŘÍRŮSTEK - KLADNÉ BODY KLASIFIKACE VÝSKYT POČET BONUS
 
Celkový počet znaků Flat +(n*4)
 
 
 
Velkých písmen Cond/Incr +((len-n)*2)
 
 
 
Malých písmen Cond/Incr +((len-n)*2)
 
 
 
Čísel Cond +(n*4)
 
 
 
Symbolů / diakritiky Flat +(n*6)
 
 
 
Prostředních čísel nebo symbolů Flat +(n*2)
 
 
 
Splnění požadavků Flat +(n*2)
 
 
ODPOČET - ZÁPORNÉ BODY KLASIFIKACE VÝSKYT POČET BONUS
 
Pouze písmena Flat -n
 
 
 
Pouze čísla Flat -n
 
 
 
Opakující se znaky bez rozlišení jejich velikosti Incr -(n(n-1))
 
 
 
Sousední velká písmena Flat -(n*2)
 
 
 
Sousední malá písmena Flat -(n*2)
 
 
 
Sousední čísla Flat -(n*2)
 
 
 
Po sobě jdoucí písmena (3+) Flat -(n*3)
 
 
 
Po sobě jdoucí číslice (3+) Flat -(n*3)
 
 
 
Použitý algoritmus: http://metabetageek.com
Website Security Test