• VÁŠ VLASTNÍ E-SHOP - SNADNO, RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ V SEDMI KROCÍCH


  
Klikněte na tlačítka níže pro podrobný popis konkrétního ovládacího panelu.
kategorie
V ovládacím panelu Zákazníci můžete spravovat profily Vašich zákazníků.
Tento panel Vám v podstatě poskytuje pouze přehled o Vašich zákaznících. Máte sice možnost jednotlivé zákaznické profily upravovat, ale pokud si takovouto změnu zákazník nevyžádá, není vhodné jakkoliv zasahovat.
V základním nastavení e-shopu můžete měnit všechny položky zákaznických účtů s výjimkou loginu a hesla. Pokud by z provozu Vašeho obchodu vyplývala nutnost změn nicků, kontaktujte technickou podporu. Heslo si každý zákazník může změnit sám, případně si nechat vygenerovat nové na jeho e-mailovou adresu.
Pokud zákazník přijde o svůj e-mail /např. zapomene přístupové údaje), můžete mu jej změnit. pokuste se alespoň rámcově v mezích možností ověřit identitu tohoto zákazníka. Mail, stejně jako login, je v rámci e-shopu jedinečný; pokud by Vámi vkládaná e-mailová adresa již v databázi existovala, systém Vás na tento fakt upozorní. V tomto případě doporučte zákazníkovi využít zaslání nového hesla na tento e-mail.
Pokud je povolen jednorázový nákup neregistrovaným zákazníkům, s každým takovýmto nákupem Vám vznikne v adresáři zákazníků jedinec s loginem nereg_xyz, kde xyz je pořadové číslo zákazníka. Důvodem je možnost přenosu takto vytvořených zákazníků do pokladního a evidenčního systému PES. Zde potom při vystavení prodejky za hotové, resp. faktury při odesílání zboží, nemusíte znovu iniciály zákazníka zadávat. Pokud jednorázové nákupy v Konfiguraci zakážete, neregistrovaní zákazníci se nebudou v panelu Zákazníci zobrazovat.
Pokračovat na ovládací panel:
Website Security Test